Tue. Mar 28th, 2023

  Trump kept documents marked ‘secret’ and ‘classified’ in his drawer at Mar-a-Lago, FBI filing says

  Donald Trump bewaarde documenten die waren gemarkeerd als ‘geheim’ en ‘geheim’ in zijn huis in Mar-a-Lago, samen met mededelingen van een auteur, een religieuze leider en een opiniepeiler, zeggen nieuwe FBI-rechtbanken.

  Het huis van de voormalige president in Florida werd in augustus overvallen en een enorme voorraad documenten die beweerde vertrouwelijke overheidsdocumenten te zijn die illegaal waren bewaard uit zijn ambtsperiode, werd in beslag genomen door agenten van het bureau.

  Volgens de laatste gerechtelijke dossiers werden sommige documenten bewaard in de bureaulade van zijn kantoor in Mar-a-Lago, met één gemarkeerd als ‘geheim’ en een andere gemarkeerd als ‘vertrouwelijk’.

  Volgens archieven vonden agenten ook drie ‘berichten’ van een auteur, een religieuze leider en een opiniepeiler, gedateerd nadat Trump het Oval Office had verlaten.

  De gegevens zouden het bewijs kunnen zijn dat de voormalige president opzettelijk geheime documenten vasthield toen hij niet langer president van de Verenigde Staten was.

  Of de documenten inderdaad gerubriceerd zijn, staat ter discussie. Trump beweert dat alle documenten in zijn bezit waren vrijgegeven voordat hij zijn ambt verliet, maar er is geen bewijs dat zijn beweringen ondersteunt.

  Ondertussen hebben zijn advocaten zijn claim voor de rechtbank niet herhaald.

  De laatste details kwamen binnen archivering van acht pagina’s ingediend door het ministerie van Justitie zaterdag aan speciaal meester Raymond Dearie. Hij onderzoekt of de 103 door de FBI in beslag genomen documenten in de gehele bewijsvoorraad moeten worden opgenomen.

  Donald Trump bewaarde documenten die waren gemarkeerd als ‘geheim’ en ‘geheim’ in zijn huis in Mar-a-Lago, samen met communicatie van een auteur, een religieuze leider en een opiniepeiler, zeggen nieuwe FBI-rechtbankdossiers

  Het DoJ zei in het rapport, volgens: de bewaker: ‘Omdat eiseres’ [Trump] kan alleen de documenten met classificatiemarkeringen hebben ontvangen in zijn hoedanigheid van president, het hele gemengde document is een presidentieel document.’

  De indiening gaat verder met te zeggen dat ‘afgezien van de geheime voorbladen, die door de FBI zijn ingevoegd in plaats van de eigenlijke documenten, geen van de overige communicatie in het document vertrouwelijke presidentiële communicatie is die onderhevig kan zijn aan een claim van executive privilege.

  ‘Drie berichten zijn van een boekschrijver, een religieuze leider en een opiniepeiler. De eerste twee kunnen niet worden gekarakteriseerd als presidentiële adviseurs en alle drie zijn gedateerd of hebben naar inhoud plaatsgevonden nadat de administratie van eiseres was geëindigd.’

  De gemengde gegevens kunnen van belang zijn voor het strafrechtelijk onderzoek naar de behandeling van de documenten door Trump, omdat de twee documenten in kwestie de enige waren die in het kantoor van Trump werden gevonden – afgezien van enkele gevonden in een in leer gebonden doos en een extra document dat door de FBI in beslag werd genomen tijdens het is 8 augustus zoeken.

  De in leer gebonden doos bevatte enkele van de meest gevoelige documenten die zijn opgegraven in het herenhuis van Trump in Florida. Zeven documenten in de doos waren gemarkeerd als ‘topgeheim’, 15 waren gemarkeerd als ‘geheim’ en twee waren gemarkeerd als ‘vertrouwelijk’.

  In de doos vonden agenten ook 45 lege mappen met daarop ‘geclassificeerde’ spandoeken en 28 mappen met de tekst ‘Terug naar stafsecretaris/militaire assistent’.

  Het huis van de voormalige president in Florida (foto) werd in augustus overvallen en een enorme voorraad documenten die beweerde vertrouwelijke overheidsdocumenten te zijn die illegaal waren bewaard uit zijn ambtsperiode, werden in beslag genomen door agenten van het bureau

  Om te bepalen waar de gemengde documenten werden gevonden, zei The Guardian dat het de unieke identificatienummers van de documenten vergeleek met een spreadsheet die is ingediend door het ministerie van Justitie.

  Uit de spreadsheet bleek dat de documenten deel uitmaakten van ‘item #4’ dat in beslag was genomen door FBI-agenten. Dit wordt beschreven in een ander dossier als ‘Documenten van Office’, aldus de krant.

  Trump ligt de afgelopen dagen steeds meer onder vuur na de tussentijdse verkiezingen van vorige week, waarbij een voorspelde Republikeinse ‘rode golf’ niet uitkwam.

  De voormalige president wordt door velen van zijn eigen partij de schuld gegeven van de slechte resultaten, waardoor de Democraten de controle over de Senaat behielden. Controle in de Tweede Kamer blijft zwart, maar de cijfers zijn dichterbij dan verwacht.

  Ondanks het verzet en het FBI-onderzoek zou Trump plannen maken om een ​​nieuw bod op het Witte Huis aan te kondigen.

  Sommige adviseurs hebben er bij Trump op aangedrongen zijn geplande aankondiging uit te stellen tot na de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in Georgië op 6 december om te voorkomen dat de race in een referendum over hem verandert en de Democraten onbedoeld worden geholpen.

  Maar Trump, die dat advies afwees, nodigde donderdag verslaggevers uit voor een ‘Speciale Aankondiging’ in zijn Mar-a-Lago-club op dinsdag 15 november om 21.00 uur

  Dat laat hem proberen een comeback-bod te lanceren op een moment dat hij zich in een positie van buitengewone kwetsbaarheid bevindt nadat hij de partij heeft gedomineerd, grotendeels onbetwist, sinds hij de nominatie in 2016 won.

  Toch heeft Trump bewezen opmerkelijk veerkrachtig te zijn en de steun van zijn basis te behouden, zelfs door het ‘Access Hollywood’-schandaal dat zijn eerste campagne bijna deed zinken, en de dodelijke bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

  Gewapende agenten van de geheime dienst staan ​​eind maandag 8 augustus 2022 in Palm Beach voor de ingang van het landgoed Mar-a-Lago van de voormalige president Donald Trump.

  Vorige week drongen de advocaten van Trump er donderdag bij een federaal hof van beroep op aan om een ​​onafhankelijke arbiter in dienst te laten die was aangesteld om documenten te beoordelen die in augustus door de FBI in beslag waren genomen tijdens een huiszoeking in het landgoed van de voormalige president in Florida.

  Het Trump-team zei in een dossier dat de ervaren rechter Raymond Dearie uit Brooklyn zijn rol als zogenaamde speciale meester moet blijven vervullen om het vertrouwen van het publiek te verzekeren in een onderzoek waarbij een ‘politieke rivaal’ van de regering-Biden betrokken is.

  ‘Gezien het belang van dit onderzoek, moet het worden uitgevoerd op een manier die het publiek vertrouwen geeft in de uitkomst’, schreven de advocaten van Trump.

  ‘Het Hof zou de regering eenvoudigweg niet moeten toestaan ​​deze procedures voor het publiek te verhullen op basis van haar niet-geverifieerde beweringen.’

  De reikwijdte van Dearie’s taken, en de basis voor zijn benoeming, zijn twistpunten geweest tussen het ministerie van Justitie en het juridische team van Trump sinds hij in september in de functie werd benoemd.

  Deze afbeelding in een rechtbankaanvraag door het ministerie van Justitie op 30 augustus 2022, en gedeeltelijk geredigeerd door de bron, toont een foto van documenten die in beslag zijn genomen tijdens de FBI-zoektocht van 8 augustus naar het landgoed Mar-a-Lago van voormalig president Donald Trump

  Hij kreeg de opdracht van een door Trump aangestelde rechter om de duizenden documenten te inspecteren die tijdens de huiszoeking van 8 augustus in beslag werden genomen en alle records die mogelijk gedekt zouden worden door claims van executive privilege en advocaat-client privilege uit het onderzoek te verwijderen.

  Het in Atlanta gevestigde Hof van Beroep voor het 11e Circuit had al een deel van Dearie’s werk ingeperkt en zei dat het DoJ de ongeveer 100 documenten met classificatiemarkeringen die tijdens de zoektocht waren genomen, niet voor zijn beoordeling hoefde in te dienen.

  De rechtbank beperkte zijn beoordeling in plaats daarvan tot niet-geclassificeerde documenten, waarvan het ministerie van Justitie zegt dat het in totaal ongeveer 13.000 documenten zijn, die de FBI in beslag heeft genomen.

  Het ministerie van Justitie vroeg vorige maand het hof van beroep om het hele speciale master review-proces af te sluiten, omdat het een onnodige belemmering was voor het onderzoek.

  De regering voerde aan dat Trump geen geloofwaardige basis had om te beweren dat de in beslag genomen documenten werden beschermd door het privilege van advocaat-cliënt of uitvoerend privilege.

  Maar het Trump-team duwde die argumenten terug en beweerde donderdag dat een speciale meester essentieel was, zowel om eventuele aanspraken op privileges te evalueren als om te bepalen welke van de in beslag genomen documenten persoonlijke documenten zijn die aan hem moeten worden teruggegeven.

  ‘De regering heeft geen enkel bewijs geleverd dat haar strafrechtelijk onderzoek is belemmerd tijdens het Special Master review-proces’, schreven de advocaten.

  ‘Er is dus geen dwingende reden om een ​​onderzoek naar president Trump door de administratie van zijn politieke rivaal voort te zetten zonder het beperkte rechterlijke toezicht van de rechtbank.’

  Ondertussen vordert het strafrechtelijk onderzoek naar de behandeling van de documenten, terwijl Trump plannen maakt om een ​​nieuw bod op het Witte Huis aan te kondigen.

  Vorige week getuigde Kash Patel, een nauwe bondgenoot die beweerde dat hij aanwezig was bij Trump toen Trump bepaalde documenten als president vrijgaf, voor een federale grand jury nadat hij immuniteit had gekregen van het ministerie van Justitie.

  Ondertussen werd in het weekend onthuld dat Troef klaagt de onderzoekscommissie van het Huis aan de aanval van 6 januari op het Amerikaanse Capitool in een poging om te blokkeren een dagvaarding waarin hij moet getuigen.

  Afgebeeld: de dagvaarding die is afgegeven aan de voormalige Amerikaanse president Donald Trump door het Select Committee van het Huis van Afgevaardigden om de aanval van 6 januari op het Amerikaanse Capitool te onderzoeken, waarin wordt geëist dat Trump zowel documenten voorlegt als lijkt te getuigen voor de commissie, wordt gezien na te zijn vrijgegeven door de Comité in Washington, VS 21 oktober 2022.

  De rechtszaak stelt dat, hoewel voormalige presidenten vrijwillig hebben ingestemd met het verstrekken van getuigenissen of documenten in reactie op dagvaardingen van het congres in het verleden, ‘geen enkele president of voormalige president ooit is gedwongen om dit te doen’.

  ‘Lang bestaand precedent en praktijk beweren dat scheiding van machten het Congres verbiedt een president te dwingen om voor hem te getuigen’, zei Trump-advocaat David A. Warrington in een verklaring waarin hij de bedoelingen van Trump aankondigde.

  Warrington zei dat Trump ‘te goeder trouw met de commissie was omgegaan om deze zorgen op te lossen in overeenstemming met de prerogatieven van de uitvoerende macht en de scheiding der machten’, maar zei dat het panel ‘aandringt op het volgen van een politiek pad, waardoor president Trump geen andere keuze heeft dan erbij te betrekken’. de derde macht, de rechterlijke macht, in dit geschil tussen de uitvoerende en wetgevende macht.’

  De commissie weigerde commentaar te geven op de indiening, die dagen vóór de deadline komt die door de commissie voor Trump is vastgesteld om mee te werken. Maar het pak verdoemt waarschijnlijk het vooruitzicht dat Trump ooit moet getuigen, aangezien de commissie naar verwachting zal ontbinden aan het einde van de wetgevende zitting in januari.

  The post Trump kept documents marked ‘secret’ and ‘classified’ in his drawer at Mar-a-Lago, FBI filing says appeared first on WhatsNew2Day.

  By

  Generated by Feedzy